PATENTBANKEN
 

BAKGRUND OCH "AFFÄRSIDÉ"

PATENTBANKEN - visar uppfinningar för företagsamheten.  Så att de förverkligas!  I Sverige.

För femton år sedan argumenterade undertecknad för att uppfinnare och företag borde få tillgång till en frekvent återkommande mötesplats i form av en ambulerande utställningsbuss eller mässcontainer. Där skulle finnas småmontrar för uppfinnare, som kunde möta företagare och exploatörer flera gånger om året vid de fackmässorna i Älvsjö, ELMIA/Jönköping, Göteborg och Malmö m fl. Idén framfördes i debattartiklar i bl a Dagens Industri. Uppmuntrande debattsvar och brev kom bl a från VD:arna på Ingenjörsvetenskapsakademin - IVA och Stockholmsmässan. Dessvärre avböjde de statliga institutionerna Nutek och Vinnova att vara med och finansiera denna kontaktskapande verksamhet till fromma för svensk industri.

Fortfarande saknar svenska uppfinnare en "allestädes närvarande" fysisk mötesplats IRL (In Real Life) för företagare, entreprenörer och uppfinnare. Syftet är ju gott; att underlätta och mångfaldiga kontaktskapandet på ett träffsäkrare sätt och därmed förverkliga exploatering av fler innovationer i Sverige.

Istället får vi försöka nå varandra genom den nyöppnade virtuella Patentbanken. Här skall man snabbt kunna se om det finns något lovande...

Undertecknad har försökt göra allt så enkelt som möjligt. Spekulanter kan snabbt "gå runt" bland de vidöppna "bankfacken" utan att behöva lyfta på någon förlåt. Förhoppningsvis finns det "insättningar och tillgångar" av värde för entreprenörer, företagens och branschens del. I så fall är steget inte långt till den upphovsman/utställare som sitter på "guldägget".

Det bör helst vara gratis för uppfinnaren att ställa ut sina objekt. Först när pengar börjar skördas från projektet kan uppfinnaren ha råd att premiera dem som hjälpt till med exploateringen. Men den tacksamhetsyttringen är frivillig alltefter omständigheter och personlighet.

Spekulanter och representanter för företag och finansiärer skall utan kostnad kunna beskåda allt på Patentbankens ständigt öppna "patent- och projektmässa".

De flesta inser nog att Patentbankens affärsidé är långt mer ideell än kommersiell. Det viktigaste är dock att uppfinnare får hjälp att effektivt bekantgöra och snabbare förverkliga sina idéer och uppfinningar på marknaden. 

/Bertil Burström 1 september 2017


Råd/fakta om mönster- och patenträtt, licensavtal och lansering av uppfinningar; se rådgivande artiklar

Åter till villkoren


PATENT
BANKEN

Kontakt:
Bertil Burström, Össjö-Boarpsvägen 80, SE-266 91 Össjö   Tel 070 58 33 282
E-post: bertil@srsf.se      Webbplats: www.patentbanken.se 
 


Denna sida har uppdaterats 2018-10-01
Allt material på denna hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.
Kopiering/efterapning utan tillstånd är förbjuden.  © Webbdesigner